Aviso

Legal

Datos de nuestra empresa

AVISO LEGAL

  • Nombre o razón social Solidd Studio
  • Datos de contacto, que serán:
  • Domicilio: Carr. do Portal, 15, 36314 Vigo, Pontevedra, local m01
  • Dirección de correo electrónico: administracion@soliddstudio.es
  • Teléfono: 677767150674261790
  • NIF: E01889690
  • Datos del colegio profesional: COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA E EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA.